Produktbeskrivning

Efficient Dosing System anpassar automatiskt mängden tvättmedel efter den faktiska lasten i tvättmaskinen Electrolux Professional. Lasten vägs vid programmets start med hjälp av tvättmaskinens automatiska besparingsfunktion. När vikten har fastställts justeras vatten- och tvättmedelsmängderna för varje programsteg så att bästa möjliga tvättresultat uppnås på ett hållbart sätt.

Produktblad

 

Egenskaper och fördelar

  • Kompatibelt med Electrolux Professional Laundry frontmatade tvättmaskiner med Compass Control® och Compass Pro®
  • Läser automatiskt av det valda programmet från tvättmaskinens manöverpanel. Användaren behöver bara välja program på ett ställe vilket förenklar systemet och minskar risken för att fel tvättmedel väljs.
  • Inbyggd USB-port för insamling av statistik och enkel registrering av besparingar
  • PC-programvara för beräkning av tvättmedel och uppladdning till styrenheten via ett USB-minne vilket förenklar installationen
  • 350 ml klämtub för snabb tvättmedelsdosering
  • Skräddarsytt för Electrolux Professional Compass Control® och Compass Pro®; alla anslutningar levereras med tillbehör som möjliggör en enkel och snabb installation
  • Kan fås med 2, 3, 4, 5 eller 6 pumpar så att systemet kan användas för alla olika tillämpningar

Tillval

  • 500 ml klämtuber för en snabb dosering på större tvättmaskiner