Produktbeskrivning Efficient Dosing System anpassar automatiskt mängden tvättmedel efter den faktiska lasten i tvättmaskinen Electrolux Professional. Lasten vägs vid programmets start med hjälp av tvättmaskinens automatiska besparingsfunktion. När vikten har fastställts justeras vatten- och tvättmedelsmängderna för varje programsteg så att bästa möjliga tvättresultat uppnås på ett hållbart sätt. Produktblad   Egenskaper och fördelar Kompatibelt med Electrolux Professional Laundry frontmatade tvättmaskiner med Compass Control® och Compass Pro® Läser automatiskt av det valda