Dosave

Doseringsutrustning för Electrolux Line6000 tvättmaskiner med
styrenheten ClarusVibe.

Beskrivning

Kompletterande information om Dosave.